Historik

Tors Blommor inledde sin verksamhet 2 maj 1988. Blomsterhandeln hyrde utrymmen i Vörå Begravningsbyrås nyligen färdigställda fastighet på Vöråvägen 54, vilka var planerade för både begravningsbyrå och blomsterhandel.

Tor Nyman som startade blomsterhandeln hade ingen tidigare erfarenhet av blomförsäljning eller binderiarbeten. Tor sökte i Finland efter lämpliga kurser men fann inga, så han hörde sig för i Sverige och fann Ingvar Strands blomsterskola i Malmö till vilken han anmälde sig. Tor var i Malmö på intensivkurs i en vecka och jobbade klockan runt med blomsterarrangemang, till begravningar, bröllop, dop, födelsedagar samt andra olika tillställningar, där blommor skulle framhäva festens eller tillställningens skönhet.

Tors Blommor fick en god start med Morsdag som första stora blomsterhögtid, och därefter följde studentrosor, begravningar och sommarens uteblommor.

Vörå och Maxmo var det egentliga betjäningsområdet, men Tors Blommors verksamhetsområde växte snabbt till hela Finland samt delar av Sverige.
Det levererades blomsterarrangemang från Rovaniemi i norr till Helsingfors, Borgå och Åbo i söder. Även till olika platser i Sverige levererades begravningsbuketter, detta var möjligt då kunderna tog med sig buketterna och blommorna i bilen, tåget eller flyget till den plats där begravningen var.

Tors Blommor hade också samarbete med en begravningsbyrå i Storkyro, genom vilken det ofta levererades buketter till både Lillkyro och Storkyro. Dessutom levererades buketter till Vasa, Kvevlax, Oravais, Munsala, Jeppo, Nykarleby samt Jakobstad.

Tors Blommor fortsatte sin verksamhet i Vörå Begravningsbyrås fastighet fram till den 30.4.2002 då blomsterhandeln flyttades till Rökiö, Vöråvägen 107 i den fastighet där Vörå Hall-Valla tidigare drivit livsmedelsbutik. Nyöppningen var den 2 maj 2002.Tors Blommor verkade här fram till 19 mars 2009 då Tor Nyman blev pensioner och Ann-Sofie och Stefan Lindgård övertog verksamheten.

I samband med att Ann-Sofie och Stefan övertog verksamheten, ändrades namnet till Tors blommor & begravningsbyrå med fortsättning på Vöråvägen 107.
Våren 2011 köptes egna utrymmen som renoverades och iordningsställdes under sommaren. 3 oktober var det nyöppning på Vöråvägen 23 i nya moderna utrymen.

I maj 2012 registrerades firmanamnet om till City Florist för blomsterhandelns del och begravningsbyrån återgick till ursprungsnamnet Vörå Begravningsbyrå. Detta gjordes för att ge blomsterhandeln ett mera internationellt namn samt möjlighet till friare marknadsföring.

21.3.2014 öppnades en ny City Florist butik i Nykarleby på Topeliusesplanaden 23 vägg i vägg med Nykarleby begravningsbyrå.